Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την τοποθέτηση αντλιών σε περιπτώσεις αντικατάστασης λόγω βλάβης , την αντικατάσταση σωλήνων λόγω διάβρωσης , και τον καθαρισμό της γεώτρησης .

Σε περίπτωση βλάβης, αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος ή εξαγωγή και επισκευή της αντλίας νερού. Όλες οι εργασίες γίνονται από το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο συνεργείο μας με αντικατάσταση υποβρύχιων αντλιών με γερανό

πιεστικά συγκροτήματα αντλιών νερού

βυθιζόμενες αντλίες καθαρών & ακαθάρτων υδάτων ηλεκτρολογικοί πίνακες αντλιοστασίων