Ανάλογα με το βάθος της γεώτρησης, υπάρχουν αντλίες γεωτρήσεων επιφανείας και υποβρύχιες αντλίες. Για μεγαλύτερα βάθη γεωτρήσεων χρησιμοποιούνται οι υποβρύχιες αντλίες και οι στροβιλοφόρες αντλίες νερού γνωστές και ως Πομόνες. Μπορούν να φέρουν το νερό από μεγάλο βάθος και σε οποιαδήποτε επιθυμητή πίεση ανάλογα με τη χρήση που θέλουμε συνδυάζοντας ιπποδύναμη και βαθμίδες.

Η επιλογή και τοποθέτηση της κατάλληλης αντλίας γεώτρησης είναι ζωτικής σημασίας για τη καλή λειτουργία της γεώτρησης νερού. Υπάρχουν πολλές επιλογές ανάλογα με τις απαιτήσεις παροχής, το υπάρχον δυναμικό της γεώτρησης και την ποιότητα αντλούμενου ύδατος.

Η σωστή επιλογή της αντλίας γεώτρησης, δεν εγγυάται από μόνη της την ομαλή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος. Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι η σωστή εγκατάσταση με την τοποθέτηση όλων των μερών του συγκροτήματος στα κατάλληλα σημεία με τις σωστές συναρμογές. Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας, είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την άψογη χωρίς προβλήματα εγκατάσταση αντλιών νερού και συγκροτημάτων.